ՖԼԵՇ ՍՊԸ

Материал из Karabakh War Press Archive
Версия от 23:18, 7 февраля 2007; Wadmin (обсуждение)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Flash LTD
«Արցախյան պատերազմը տպագիր մամուլում 1987-94թթ.» ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը հնարավոր է դարձել «ՖԼԵՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ցուցաբերած տեխնիկական աջակցության շնորհիվ: Առանց այդ գործուն աջակցության հնարավոր չէր լինի այս մտահղացման իրականացումը:

Մենք՝ նախաձեռնության հեղինակներս, մեր սրտաբուխ շնորհակալությունն ենք հայտնում «Ֆլեշ» ընկերությանը և անձամբ՝ ընկերության նախագահ, պարոն Բարսեղ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻՆ:


Այցելել «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ կայքէջը